Samtal  När du kört fast i dina egna inre tankemönster och behöver ett alternativt sätt att se på saker. När du står inför stora förändringar, när stora livsprocesser pågår och du behöver höra dina egna tankar uttryckas av någon som hör mellan raderna. Kom och samtala med mig.


  ...


  När vi inte tagit oss själva på största allvar, när vi bara följt utstakade vägar, gjort det som omgivningen förväntat sig eller låtit andras behov eller drömmar ta mer plats än våra egna - då kommer det ofrånkomligen en reaktion från vårt innersta:


  "Men jag då?"


  Den rösten hörs starkare och starkare tills vi inte längre kan ignorera den längre. Tills fördämningen brister och livet bryter en ny fåra.


  Vid varje samtalstillfälle tar vi avstamp i Nuet.


  Den situation du just nu befinner dig i tar oss vidare till vad det är Du/vi behöver fokusera på under detta samtal. Vilka drömmar bär du? Vad längtar själen efter här och Nu - egentligen?


  ***

  Någon frågade en gång: Har du någonsin tänkt en egen tanke?


  Jag minns att det provocerade mig stort - just för att jag plötsligt inte kunde lita på att det jag tänkte var just mina tankar från början.


  "Lever du ditt eget liv? Eller lever du det andra har drömt åt dig?"


  "Vad är det som skapar en människa? När och hur Uppstår vi?"


  Dessa och liknande tankar har alltid intresserat mig väldigt.


  Förundrat insåg jag att mitt liv påbörjades långt innan jag ens var påtänkt. Lustigt nog såg jag att en del av de mönster jag burit på kom från tidigare generationer, ibland fyra / fem generationer bakåt!


   Men jag bar också på erfarenheter som inte kom från min familj, min yttre miljö eller ens den kultur som jag föddes in i. Mönster, talanger och erfarenheter som bara kunde kommit från mitt eget inre universum.


   Varje människa bär en präglad del - skapad i och av det kollektiva, en begränsad del, väl avgränsad från omgivningen. Och samtidigt en obegränsad del - en allomfattande, inkluderande, kreativ, ofattbar eviga del.


   När båda dessa delar samspelar uppstår ett annat tillstånd än vårt vardagliga "vanliga". Vi blir plötsligt medvetna om vår eviga natur, inte bara på ett mentalt plan, men upplevelsemässigt. Vi får tillgång till helheten!


   "Med en stor portion humor och mycket värme kunde vi samtal om annars svåra saker"

   /Olof

   "Åsa är en väldigt balanserad samtalscoach. Det märks att hon har lång erfarenhet av att möta människor i olika situationer" 

   Elisabeth

   "Det var en stor hjälp att träffa och samtala med Åsa under den perioden, då mycket hände som behövde få sättas ord på. Hon hjälpte mig att se saker på ett nytt sätt!" 

   //P.