doula - ett förlossningsstöd

Öppna vägar inåt

    öppnar vägar utåt

PICT0028
cropped-scaled-P1010425_1
cropped-scaled-P1010385_1
cropped-scaled-P1010252_1
cropped-scaled-lifted-P1010405_1
scaled-Is på sjön, Almunge naturfoto 07
scaled-Almunge naturfoto 19
scaled-Solnedgång 2, Almunge naturfoto 06
lifted-c20140617_001914
lifted-2-bra3
lifted-1-Åsa 7
kolarkoja.png
rosendoft
lifted-scaled-PICT0097

Doula ett förlossningsstöd


Jag arbetar sedan 2014 som doula i Uppsala med omnejd, och har i dagsläget assisterat ca 25 förlossningar. Om du söker en doula träffas vi först en gång för att se om vi passar för varandra. Om du/ni väljer att anlita mig så får du följande:


 • En eller två förlossningsförberedande träffar där vi övar inför förlossningen, bl.a. enligt metoden Föda utan rädsla.
 • Jour fr.o.m. två veckor innan beräknad förlossning.
 • Stöd under hela förlossningen.
 • En efterträff där vi samtalar om förlossningsupplevelsen.
 • En chakraflödesmassage, det bästa du kan få efter en förlossning då den hjälper kroppen att så snabbt som möjligt återställa sig efter graviditet och förlossning!


 • Eventuellt amningsstöd.


Pris för hela paketet: 12 500 kr


Sagt om Doulor: "Doulan är där för att ge dig stöd En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.


Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt "kvinna som ger omvårdnad". Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse."


Odis


And in English: Doula - a support before, during and after labour


I work as a doula in Uppsala and surroundings. If you are looking for a doula, we will first meet to see if we are fit for each other. If you choose to hire me, you will receive the following:


 • One or two meetings to prepare for labour and birth where we practice pre-delivery, according to the method "Birth without fear".
 • I am on call from two weeks before expected delivery until the actual birth.
 • Support throughout the childbirth.
 • A meeting after delivery where we talk about the birth experience.
 • A chakra flow massage, the best you can get after a childbirth when it helps the body to recover as soon as possible after pregnancy and childbirth!
 • If you need; support with breastfeeding.


Investment for the whole package: 12 500 kr


Said about the doula: "The doula is there to give you support. A doula is a person with experience of labour and with knowledge to give support and information to the woman and her partner during pregnancy, labour, birth and the time after. A doula has no medical responsibility, does not provide medical advice and her role is clearly defined in relation to the staff at the obstetrics department.


The word doula comes from Greek and means, freely translated, "woman who cares for nursing". That women with childbirth experience help other women who give birth to children is an ancient phenomenon."


Odis"Med sin lugna och trygga utstrålning var Åsa ett ovärderligt stöd för mig när jag som ensamstående födde min son. Hon var lyhörd för mina önskningar och för hur jag mådde, kom med förslag samtidigt som allt skedde på mina villkor. Det var otroligt skönt att ha henne där både som stöd genom värkarna, men även under de långa perioderna av väntan då det var skönt att få skratta och prata om världsliga saker för att fördriva tiden. Jag kan varmt rekommendera Åsa till alla som vill ha en trygg närvaro under sin förlossning!" 


Anna

"With her calm and safe radiance, Åsa was an invaluable support for me when I, as a single, gave birth to my son. She was responsive to my wishes and how I felt, making suggestions while everything was happening on my terms. It was incredibly nice to have her there both to support the aches but also in the long periods of waiting when it was nice to laugh and talk about worldly things to pass the time. I highly recommend Åsa to anyone who wants a safe presence during childbirth!"


Anna

Copyright Åsa Stentjärn