Chakraterapier

Jag är verksam på ShenDao Uppsala som ligger på Vretgränd 16 Uppsala

Email: asa@oppnavagarinat.se, tel: 070-6650182

Eller Ring/sms

070-66 50182


Om du inte hittar en tid som passa dig,

hör av dig så försöker vi att hitta en annan tid.


 Behandlingar och pris

 

Syftet med varje behandling är att skapa balans i kroppens chakrasystem, vilket gynnar kroppens självläkningsförmåga och vitalisering. För att uppnå balans i kroppens energisystem kan det vara nödvändigt att minska på fysiska och psykiska spänningar. Olika tekniker hjälper till med detta. Några exempel på olika behandlingstekniker finner du nedan.

 

Chakraflödesmassage  90 min - 950 kr, eller 3 ggr 90 min - 2600 kr

 

Den vanligaste formen för att vitalisera kroppens energisystem är chakraflödesmassagen. Massagen påverkar hela chakrasystemet. Den avlägsnar även spänningar från kroppen, skapar trygghet och förankring. I denna stressade värld hinner vi sällan stanna upp och reflektera, vi rusar på och förlorar kontakten med oss själva och naturen. Stress och livets påfrestningar kan skapa blockeringar i vår kropp som så småningom kan utvecklas till sjukdom. Genom att balansera kroppen regelbundet stärker vi vår hälsa och skapar bättre förutsättningar i vårt dagliga liv. Chakraflödesmassagen är också ett ypperligt medel för dem som arbetar aktivt med personlig självkännedom. Chakraflödesmassagen är en helkroppsmassage.

 

Avstrykningsmassage 70 min - 780 kr, eller 3 ggr 70 min - 2100 kr

 

Syftet med denna massageteknik är att minska psykiska spänningar som är kopplade till omedvetna processer. Massagen är en lättmassage där terapeuten använder sig av lätta strykningar över kroppen i ett bestämt mönster.

 

Eterkroppsmassage 70 min - 780 kr, eller 3 ggr 70 min - 2100 kr

 

Utöver den fysiska kroppen består människan av en astral- och en mentalkropp. Medan den astrala kroppen byggs upp av vår känslovärld byggs den mentala kroppen upp av vår tankevärld. Våra känslor och tankar skapar olika roller som vi människor identifierar oss med. Man skulle enkelt kunna säga att det vi känner och tänker påverkar vår fysiska kropp. Spänningar och blockeringar i astral- och mentalkropp kan balanseras med hjälp av eterkroppsmassagen.

 

Chakrapunktsavstämning  60-80 min - 680 - 880 kr, eller 3 ggr - efter överenskommelse (1800 till 2100 kr)

 

Obalans i organ och hormonsystemet kan leda till sjukdom. Chakrapunktsavstämning används för att balansera våra chakraströmmar som hör samman med och styr ett eller flera organ.

 

Utöver behandlingarna ovan finns det en handfull andra behandlingar som kan hjälpa att skapa balans i chakrasystemet.

 

Gravidmassage 45 min - 550 kr, 60 min - 680 kr

 

Klassisk massage 45 min - 550 kr, 60 min - 680 kr

 

Gua Sha bindvävsbehandling  45 min - 550 kr, 60 min - 680 kr

 

 

 

 

 

 

Chakraflödesmassagen


Chakraflödesmassagen är en djupmassage och är grunden i chakraflödesbehandlingen.

 

Under en chakraflödesmassage aktiveras hela chakrasystemet. Själva behandlingen kan inte bota sjukdomar men underlättar kroppens egen förmåga till läkning.

 

När vi masserar stimuleras hela organismen och varje organ och varje cell påverkas av beröringen och spänningar frigörs.


Djupmassagen gör att  chakraflödena börjar arbeta på ett enhetligt sätt och kroppen balanseras. Därigenom befrämjas välbefinnande och harmoni.


Djupmassagen följer chakraflödena på kroppens fram- och baksida.

Chakrasystemet


Människans kropp hålls samman av ett subtilt nät av livgivande energiströmmar, som förser oss med kraft, energi och information.


Detta livsflöde – i österlandet kallat chakraflöde – är en länk mellan kropp och själ. Det påverkas av våra upplevelser och vår prägling.


Chakra är sanskrit och betyder hjul eller roterande solar. Människan har sju  huvudchakran som ger och fördelar energin i chakraflödet.  I flödena finns punkter som är kopplade till olika organ.


Vid påfrestningar och trauman, långvariga negativa föreställningar och känslor blir chakrasystemets funktion nedsatt och hämmad. Chakraflödesbehandlingens avsikt är  att öppna, balansera och vitalisera livsflödena så att kropp och själ samarbetar och återtar sin fulla kraft.